Launching gamified AML training in Bulgaria

2.7.2024

English version below 🤩 Serapy, в сътрудничество с Международния банков институт (IBI), започва стандартни игровизирани банкови обучения в #България!  

🎉 Много се радваме да обявим нашето първо квалификационно обучение в #България за прилагането на правилата за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, изградено на иновативните принципи на игровизацията.

Това обучение е резултат от сътрудничеството с Международния банков институт (IBI) в България. IBI е доверен партньор на банковата индустрия в България от 33 години, като предоставя професионална квалификация. Съдържанието на обучението е валидирано за съответствие с българския закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от екипа на CMS CEE България, отговарящ за финансовите услуги.  

🙏

Обучението е предназначено за служители от фронт-офиса на банките в България.

👨🎓

При успешно завършване на обучението участниците ще получат официален сертификат в съответствие с изискванията на Министерството на образованието, издаден от IBI.

За регистрация, моля свържете се с milena.nikolova@ibi-bg.com или чрез уебсайта: www.ibi-bg.com

Регистрирайте сега Вашите служители, тъй като има бонус за регистрации преди 17 август 2024 г.!

🎉

IBI и Serapy очакват с нетърпение да Ви посрещнат на платформата за обучение!

🤩 We are thrilled to announce the launch of our #gamified, #qualifying #AML training for front-office employees in banks in #Bulgaria!  🎉 This training is the result of the collaboration with the International Banking Institute (IBI) in Bulgaria. IBI is the trusted partner of the banking industry in Bulgaria since 33 years, by providing professional qualification for the banking industry. The training content is validated for compliance with the Bulgarian AML law by CMS CEE

Bulgaria’s financial services team.

🙏

Upon successful completion of the training, the participant will receive an official certificate in line with the requirements of the Ministry of Education, issued by the IBI.  

👩🎓

For registrations, please reach out now to milena.nikolova@ibi-bg.com or through the website: www.ibi-bg.com

Register now your employees, as there is a bonus for registering before 17 August 2024!

🎉IBI and Serapy look forward to welcoming you in our training!

Start improving compliance and reducing risks today.

Take action now and request a demo.